Three Peaks Challenge Database


Deurodydda drwy'r dydd

About the group

Trip deurodydda i gyflawni tri copa Cymru. Cerdded y mynyddoedd, beicio rhyngddynt. Beicio adref diwrnod wedyn.

Cycleering trip to complete the Welsh three peaks. Walking the mountains, cycling between them. Home by bike day after.

Cychwyn o Pen y Pass, Gavin B. hefo fi am gwmni ar y Wyddfa a Chadair Idris, a beicio rhyngddynt, ar ben fy hun ar ôl Cadair Idris.

Start at Pen y Pass, Gavin B. accompanying for Yr Wyddfa and Cadair Idris, and the cycle between them, on my own after Cadair Idris.

Challenge registration number: 240566

This challenge took place on 17th September 2020

Time completed: 15 hours 49 minutes.

Deurodydda drwy'r dydd | Welsh Three Peaks Challenge

About the ​ Welsh Three Peaks Challenge

The Welsh Three Peaks Challenge involves climbing Snowdon, Cadair Idris and Pen y Fan in the same day, either over 24 or 12 hours.

Participants

  • Gerwyn Madog Jones